Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuri

Hyvityslaskuri
Mihin laskuria voi käyttää?

Yhteisöasiakkaat voivat käyttää laskuria apuna laskiessaan lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi) hyvitettäväksi vaadittavan määrän.

Laskuria voidaan käyttää hyvitettävän lähdeveron laskemiseen, kun ulkomailta saatu tulo on osinko-, korko- tai rojaltituloa tai kiinteän toimipaikan liiketuloa. Sillä ei voida laskea hyvitettävän veron määrää muista tulotyypeistä.

Laskuria voidaan käyttää ainoastaan viimeksi päättyneen verovuoden aikana maksettujen lähdeverojen hyvitettävän määrän laskentaan. Vuosien 2017 ja 2018 hyvityslaskuri on OmaVerossa.

Laskennassa tarvittavat tiedot

Hyvitettävän määrän laskennassa tarvittavia tietoja ovat verovuosi, tulolähteen Suomeen maksettava vero (sisältäen tulolähteen tuloveron ja Yle-veron), tulolähteen Suomessa verotettava tulo (eli tulo joka saadaan kun tulolähteen tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot), tulon lähdevaltio, tulotyyppi, ulkomaille suoritetun veron määrä, ulkomailta saatu bruttotulo (saatu ulkomaan tulo, josta ei ole vähennetty tulosta suoritettuja tuloveroja), ulkomailta saatu tulo tulonhankkimiskuluilla vähennettynä sekä omistusosuus. Kaikki tiedot ovat pakollisia. Syötetyt tiedot eivät tallennu ohjelmassa.

Miten hyvitettävän veron määrä lasketaan?

Jos tulo on saatu verosopimusvaltiosta, asianomaisessa verosopimuksessa on sanottu, onko Suomen poistettava kaksinkertainen verotus hyvitysmenetelmällä vai vapautusmenetelmällä. Pääsääntönä on, että kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitysmenetelmällä. Verosopimuksissa ei menetelmien edellyttämiä laskutapoja ole määritelty. Tämä on jätetty valtioiden sisäiseksi asiaksi. Suomessa on kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa noudatettavasta menettelystä tarkemmin säädetty kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetussa laissa (1552/95). Ulkomaista veroa ei voida hyvittää enempää, kuin tulosta Suomessa menisi veroa. Enimmäishyvitys lasketaan tulolähteittäin ja tulolajeittain.

Mikäli ulkomaille maksettu vero on pienempi kuin enimmäishyvitys, vähennetään Suomen veroista koko ulkomaille maksettu vero verojen suhteessa. Silloin kun ulkomaille maksettu vero ylittää enimmäishyvityksen, verovuonna voidaan vähentää enintään hyvityksen enimmäismäärä. Ylittävä osuus voidaan siirtää vähennettäväksi viitenä seuraavana verovuotena.

Lähdevaltioon maksettua veroa ei voida hyvittää verovuonna, jos tulolähteen tulo on tappiollinen tai jos yhtiö käyttää vanhoja tappioita, eikä tulolähteessä muodostu verotettavaa tuloa. Vero saattaa olla vähennyskelpoinen seuraavien verovuosien verotuksessa, mikäli yhtiö saa seuraavina vuosina ulkomailla verotettua tuloa, ja yhtiölle muodostuu verotettavaa tuloa Suomessa.

Tulo voi olla yhtiölle Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan verovapaa (esim. verovapaa osinko), minkä vuoksi on mahdollista, että lähdevaltioon maksettua veroa ei voida hyvittää ollenkaan.

Lisätietoja

70-lomakkeen täyttöohje

Ulkomaantulojen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2015

Voimassa olevat verosopimukset

Osinkotulojen verotus

Lukujen syöttäminen laskuriin

Merkitse luvut kenttiin euroina korkeintaan kahdella desimaalilla ja erota sentit pilkulla.
Esim. tuhat euroa ja 25 senttiä: merkitse 1000,25.

Info-ikkunat

Jos et ole varma, mitä kenttään pitäisi merkitä, saat ohjeita painamalla kentän edessä olevaa info-merkkiä. Ohjeet avautuvat erilliseen ikkunaan.

Jos laskuri ei avaudu

Jos laskuri ei avaudu sivulla olevien linkkien kautta, tarkista selaimesi Internet-asetukset.


Hyvityslaskuri