Etusivu

Korkolaskuri

Laskurin käyttäminen

Mihin laskuria voi käyttää?
Tällä laskurilla voit laskea eri verojen koron tai veronlisäyksen määrän silloin, jos maksat veroja myöhässä. Eri veroilla on toistaiseksi erilaiset viivästysseuraamukset, joten valittu verolaji vaikuttaa lopputuloksen määrään.

Laskuria voit käyttää seuraavien verolajien viivästyskoron laskemiseen; oma-aloitteiset verot, perintövero, lahjavero ja tulovero. Voit käyttää laskuria myös seuraavien verolajien viivekoron tai veronlisäyksen laskemiseen; kiinteistövero, autovero, varainsiirtovero sekä valmistevero.

Laskurissa valitset ensin kumpaa korkoa lasket:

• viivästyskorko

• viivekorko tai veronlisäys
Mitä tietoja tarvitaan koron laskemista varten?
Koron laskemista varten tarvitaan seuraavat tiedot: eräpäivä, maksupäivä ja pääoman määrä. Kaikki nämä tiedot ovat pakollisia. Pääoman määrä tarkoittaa veron määrää ja mahdollista veronkorotusta yhteensä. Antamasi tiedot eivät tallennu laskuriin tai Verohallinnon järjestelmiin.
Oma-aloitteiset verot, tulovero, perintövero ja lahjavero: viivästyskorko
Jos maksat oma-aloitteisia veroja (kuten työnantajasuorituksia tai arvonlisäveroa), tuloveroa (kuten ennakko- tai jäännösveroa), perintöveroa tai lahjaveroa eräpäivän jälkeen, joudut maksamaan viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa on maksettava sekä verolle että mahdolliselle veronkorotukselle.

Voit laskea oma-aloitteisten verojen, lahjaveron sekä tuloverojen viivästyskoron myös OmaVero-palvelussa esimerkiksi samalla kun maksat verot. Perintöveron viivästyskoron määrän voi kuitenkin toistaiseksi laskea ainoastaan tällä laskurilla.
Kiinteistövero, autovero, varainsiirtovero ja valmistevero: viivekorko tai veronlisäys
Jos maksat kiinteistöveron tai autoveron eräpäivän jälkeen, joudut maksamaan viivekorkoa. Viivekorkoa on maksettava sekä verolle että mahdolliselle veronkorotukselle.

Veronlisäystä maksetaan varainsiirtoverosta tai valmisteverosta, jos maksat veron eräpäivän jälkeen. Jos valmisteveron maksaa jälkiverotuksen eräpäivän jälkeen, sille pitää maksaa viivekorkoa.

Veronlisäys lasketaan samalla korkokannalla ja korkopäivillä kuin viivekorko, joten myös laskurissa viivekorkoa ja veronlisäystä lasketaan tekemällä sama koron valinta.
Korkojaksot ja korkoprosentit
Kaikissa tilanteissa korkopäivät lasketaan aina eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään, maksupäivä mukaan lukien.

Viivästyskoron korkoprosentti määräytyy niin, että kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden viitekorkoon (ks. korkolain 12 §) lisätään 7 prosenttiyksikköä. Viivästyskorkoa kertyy todellisten kalenteripäivien mukaan. Viivästyskorolla ei ole vähimmäismäärää.

Viivekoron ja veronlisäyksen korkoprosentti määräytyy samalla tavalla kuten viivästyskorolla. Viivekoron tai veronlisäyksen korkoaikaa laskettaessa kuukaudessa on kuitenkin 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Sekä viivekoron että veronlisäyksen vähimmäismäärä on 3 euroa.

Korkoprosentit eri vuosina:

KorkojaksoKorkoprosentti

v. 20197
v. 20187
v. 20177
v. 20167,5
v. 20157,5
v. 20147,5
v. 20138
Eräpäivä ja maksupäivä voivat olla myös tulevaisuudessa, kuten seuraavan kalenterivuoden aikana. Tämä edellyttää kuitenkin, että seuraavan kalenterivuoden korkoprosentti on jo määrätty.
Koron tai veronlisäyksen laskukaava
Oma-aloitteiset verot, tulovero, perintövero ja lahjavero: viivästyskorko

Korkopäivien määräksi lasketaan kuukauden ja vuoden todellinen päivien määrä. Esimerkiksi syyskuussa on 30 korkopäivää ja lokakuussa 31. Vuodessa on 365 korkopäivää, paitsi karkausvuonna 366. Vuonna 2016 korkopäiviä oli siten 366 ja vuosina 2017-2019 niitä on 365.

Viivästyskoron määrä lasketaan laskukaavalla:

(korkopäivät x korkoprosentti x pääoman määrä) / 365 (tai 366) x 100 %

Myös alle 3 euron viivästyskorko lasketaan ja maksetaan sentin tarkkuudella.

Kiinteistövero, autovero, varainsiirtovero ja valmistevero: viivekorko tai veronlisäys

Sekä viivekorkoa että veronlisäystä laskettaessa korkopäiviä on 360 vuodessa ja 30 kuukaudessa.

Viivekoron tai veronlisäyksen määrä lasketaan laskukaavalla:

(korkopäivät x korkoprosentti x pääoman määrä) / 360 x 100 %

Sekä viivekoron että veronlisäyksen vähimmäismäärä on 3 euroa. Jos laskukaavan mukainen määrä olisi alle 3 euroa, viivekorkoa tai veronlisäystä on silti maksettava vähimmäismäärä 3 euroa.
Miten pääoman määrä merkitään laskurissa?
Merkitse pääoma eli vero sekä mahdollinen veronkorotus yhteensä euroina. Erota sentit pilkulla ja merkitse ne laskuriin 2 desimaalin tarkkuudella.
Info-ikkunat
Jos et ole varma, mitä johonkin kenttään pitäisi merkitä, saat ohjeita painamalla kentän edessä olevaa i-merkkiä. Ohjeet avautuvat erilliseen ikkunaan.
Jos laskuri ei avaudu
Jos laskuri ei avaudu tällä sivulla olevien linkkien kautta, tarkista selaimesi Internet-asetukset. Suojausasetusten kohdassa "Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen" (englanniksi Navigate sub-frames across different domains) tulisi olla valittuna vaihtoehto "Ota käyttöön" (englanniksi Enable).

Korkolaskuri