VERO | SKATT Veroprosenttilaskuri
suomeksi | på svenska | in English
 


Veroprosenttilaskuri

 

Mihin laskuria voi käyttää?

Tällä veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulosi tai vähennyksesi ovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi. Laskurilla voit arvioida veron tarpeen tavallisimmissa tapauksissa, esimerkiksi kun saat palkkaa, erilaisia Kelan ja työttömyyskassojen maksamia etuuksia, opintorahaa, merityötuloa tai eläkettä.

Laskuri soveltuu myös yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutetuille henkilöille, joiden sairausvakuutusmaksu on laskettu vuodesta 2003 alkaen eri tulojen perusteella, kuin muilla tulonsaajilla. Näillä henkilöillä YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja niiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu.

Laskuri soveltuu myös tilanteisiin, joissa tuloista ei makseta Suomeen sairausvakuutusmaksuja.

Mihin laskuria ei voi käyttää?

Laskurilla et voi laskea veroprosenttia, jos saat tuloja ulkomailta, urheilijan palkkioita tai työsuhdeoptioita. Laskuri ei sovellu myöskään esim. tulontasauksiin, eläkkeiden jaksotuksiin, tappioiden käsittelyyn, rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan ennakonpidätysprosentin laskemiseen eikä YEL-/MYEL -vakuutettujen kalastajien tulon laskentaan silloin, kun saadaan merityötuloa omasta yrityksestä.

MUISTATHAN MYÖS, ETTÄ VEROPROSENTTILASKURIN ANTAMA TULOS ON AINA VAIN SUUNTAA ANTAVA.

Käteen jäävä palkkatulo

Laskuri ilmoittaa vain veroprosentin osuuden. Veroprosentin lisäksi työnantaja perii palkasta vakuutusmaksuja. Jos lasket paljonko palkasta jää käteen muista, että työnantaja lisää laskurin laskemaan veroprosenttiin erikseen vielä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun.  

Lukujen syöttäminen veroprosenttilaskuriin

Merkitse luvut lokeroihin euroina ilman välilyöntejä ja erota sentit pilkulla.  

Esim.
5 700 euroa ja 50 senttiä: merkitse 5700,50
40 000 euroa: merkitse 40000,00 tai 40000