Vähennys

Valitse vähennystieto.

Laskuri tekee vähennyksen verotettavan osuuden arvosta ennen perintöveron laskentaa.

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä 90 000 euron puolisovähennyksen. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää (esim. perinnönjättäjän alaikäinen lapsenlapsi ei saa tehdä alaikäisyysvähennystä, jos hänen vanhempansa eli perinnönjättäjän lapsi, on elossa).

Vähennyksen määrä on kuitenkin korkeintaan verotettavan osuuden arvo.