Etusivu

Perintöverolaskuri

Mihin laskuria voi käyttää?
Tällä laskurilla voit laskea perintöveron määrän. Laskurissa ei huomioida kaikkia mahdollisia vähennyksiä. Syötetyt tiedot eivät tallennu ohjelmassa mihinkään.

Perintöveron määrän laskennassa tarvittavia tietoja ovat perinnön arvo ja perinnönjättäjän kuolinvuosi.
Miten perintöveron määrä lasketaan?
Perintöveroa on maksettava 20 000 euron tai sitä suuremmasta perintöosuudesta. Perintöveron määrän laskennassa perintönä tai testamentilla saadun omaisuuden arvo pyöristetään alaspäin lähimpään sataan euroon.

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä 90 000 euron puolisovähennyksen. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää (esim. perinnönjättäjän alaikäinen lapsenlapsi ei saa tehdä alaikäisyysvähennystä, jos hänen vanhempansa eli perinnönjättäjän lapsi, on elossa). Vähennyksen määrä on kuitenkin korkeintaan verotettavan osuuden arvo.

Perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan:

I-veroluokka:
I-veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen.

I-veroluokkaan kuuluvat myös kuolinpesästä saamansa perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun avustuksen määrään asti sekä perinnönjättäjän kihlakumppani että avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu avopuoliso.

Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyttä henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa.

Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

II-veroluokka:
Muut sukulaiset ja vieraat.

Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella seuraavien asteikkojen mukaisesti:
I-veroluokka

1.1.2017 alkaen:
Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta 
   20 000 -    40 000     100 € 7 % 
   40 000 -    60 000   1 500 € 10 % 
   60 000 -   200 000   3 500 € 13 % 
  200 000 - 1 000 000  21 700 € 16 % 
1 000 000 -              149 700 € 19 % 

1.1.2015 - 31.12.2016:
Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta 
   20 000 -    40 000     100 € 8 % 
   40 000 -    60 000   1 700 € 11 % 
   60 000 -   200 000   3 900 € 14 % 
  200 000 - 1 000 000  23 500 € 17 % 
1 000 000 -              159 500 € 20 % 

II-veroluokka

1.1.2017 alkaen:
Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta 
   20 000 -    40 000     100 € 19 % 
   40 000 -    60 000   3 900 € 25 % 
   60 000 -   200 000   8 900 € 29 % 
  200 000 - 1 000 000  49 500 € 31 % 
1 000 000 -              297 500 € 33 % 

1.1.2015 - 31.12.2016:
Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta 
   20 000 -    40 000     100 € 21 % 
   40 000 -    60 000   4 300 € 27 % 
   60 000 - 1 000 000   9 700 € 33 % 
1 000 000 -              319 900 € 36 % 

Tarkempia tietoja
Info-ikkunat
Jos et ole varma, mitä kenttään pitäisi merkitä, saat ohjeita painamalla kentän edessä olevaa info-merkkiä. Ohjeet avautuvat erilliseen ikkunaan.
Jos laskuri ei avaudu
Jos laskuri ei avaudu sivulla olevien linkkien kautta, tarkista selaimesi Internet-asetukset. Suojausasetusten 'Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen' (englanniksi Navigate sub-frames across different domains) -optio tulisi olla asennossa 'Ota käyttöön' (eng. Enable).

Perintöverolaskuri