Framsida

Gåvoskatteräknare

Vad kan du göra med räknaren?
Räknaren är avsedd för beräkning av gåvoskatt. Eventuella avdrag beaktas inte. De angivna uppgifterna sparas inte i programmet.

Uppgifter som behövs vid beräkning av gåvoskatt är gåvans värde samt det år under vilket gåvan har erhållits.
Hur beräknar man gåvoskatten?
Gåvoskatt ska betalas när värdet av den beskattningsbara gåvan uppgår till minst 5 000 euro. I beräkningen av gåvoskatten avrundas gåvans värde nedåt till närmaste hundra euro.

Gåvotagarna indelas i två skatteklasser:

Skatteklass I:
Till skatteklass I hör gåvogivarens make, gåvogivarens släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led och makes släkting i rakt nedstigande led. Som äkta make betraktas även en person som lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med gåvogivaren och som har tidigare varit gift med gåvogivaren eller har eller har haft ett gemensamt barn med gåvogivaren. Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de biologiska släktingarna.

Skatteklass II:
Andra släktingar och utomstående.

Gåvoskatten bestäms på basis av värdet av den beskattningsbara gåvan och släktskapsförhållandet enligt följande skalor:
Skatteklass I

Fr.o.m. 1.1.2017:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
    5 000 -    25 000     100 € 8 % 
   25 000 -    55 000   1 700 € 10 % 
   55 000 -   200 000   4 700 € 12 % 
  200 000 - 1 000 000  22 100 € 15 % 
1 000 000 -              142 100 € 17 % 

1.1.2015 - 31.12.2016:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
    4 000 -    17 000     100 € 8 % 
   17 000 -    50 000   1 140 € 11 % 
   50 000 -   200 000   4 770 € 14 % 
  200 000 - 1 000 000  25 770 € 17 % 
1 000 000 -              161 770 € 20 % 

Skatteklass II

Fr.o.m. 1.1.2017:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
    5 000 -    25 000     100 € 19 % 
   25 000 -    55 000   3 900 € 25 % 
   55 000 -   200 000  11 400 € 29 % 
  200 000 - 1 000 000  53 450 € 31 % 
1 000 000 -              301 450 € 33 % 

1.1.2015 - 31.12.2016:
Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattebelopp vid den nedre gränsen i euro Skatteprocent för den överstigande delen 
    4 000 -    17 000     100 € 21 % 
   17 000 -    50 000   2 830 € 27 % 
   50 000 - 1 000 000  11 740 € 33 % 
1 000 000 -              325 240 € 36 % 

Närmare information
Info-fönstren
Om du inte är säker på vad som ska antecknas, finns det anvisningar under info-tecknet framför fältet. Hjälptexterna öppnas i ett eget fönster.
Om det inte går att öppna räknaren
Om det inte går att öppna räknaren med länkarna på den här sidan, kontrollera Internet-alternativen på webbläsaren. Alternativet 'Navigera mellan domäner i underordnade ramar' (på finska Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen, på engelska Navigate sub-frames across different domains) borde vara markerat som Aktiv (på finska Ota käyttöön, på engelska Enable).

Gåvoskatteräknare