Bruttopalkkalaskuri 

                                                             

Valitettavasti bruttopalkkalaskurista ei ole tehty vuoden 2019 versiota. Voit laskea bruttopalkan veroprosenttilaskurin avulla. Tarkemmat ohjeet: Veronalainen palkkatulo ulkomaisen yrityksen maksaessa nettopalkkaa Suomessa tehdystä työstä.

 

Mihin laskuria voi käyttää?

Bruttopalkkalaskuri on tarkoitettu avuksi tilanteisiin, joissa työntekijä ja työnantaja ovat sopineet nettopalkasta. Työnantaja maksaa työntekijälle sovitun suuruisen nettopalkan. Sen lisäksi ulkomainen työnantaja maksaa työntekijän puolesta tämän henkilökohtaiset tuloverot. Ulkomainen työnantaja ei peri näitä veroja työntekijältä.

Bruttopalkkalaskuri kertoo, mikä bruttotulon tulisi olla. Bruttotulo muodostuu nettopalkasta ja työnantajan maksamista veroista. Laskuri sopii tilanteeseen, jossa nettopalkka on ainoa ansiotulo eikä työnantaja vastaa muista tuloista menevistä veroista. Työnantajan työntekijän puolesta maksama tulovero luetaan sen vuoden tuloksi, jolloin nettopalkka on maksettu.

Nettopalkan maksamista on käsitelty Verohallinnon ohjeessa ”Veronalainen palkkatulo ulkomaisen yrityksen maksaessa nettopalkkaa Suomessa tehdystä työstä”. Ohje on annettu erityisesti niihin tilanteisiin, joissa työtä tehdään Suomessa ja työnantaja on ulkomainen.

Miten nettopalkka lasketaan?

Suomessa nettopalkkana otetaan huomioon kaikki suoritukset, jotka työnantaja maksaa työntekijälle tai hänen puolestaan ja joista työnantaja maksaa myös veron. Tällaisia suorituksia ovat esimerkiksi

  • rahapalkka
  • luontoisedut
  • bonukset
  • työnantajan ulkomailla työntekijän puolesta maksamat lakisääteiset maksut.

Laskennallinen vero

Laskennallinen vero on se veron määrä, joka veronalaisen palkan perusteella on maksettava. Suomessa veronalainen tulo on nettopalkan ja Suomen laskennallisen veron yhteismäärä. Työntekijälle ei tule jäännösveroa tai veronpalautusta, jos työnantajan työntekijän puolesta maksama laskennallinen vero vastaa lopullista veroa.

Laskuri huomioi viran puolesta tehtävät vähennykset ja ilmoittamasi  vähennykset. Lisäksi huomioidaan vähennyksenä mm. työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Esimerkki työntekijän palkasta ja veroista Suomessa

Nettopalkka veronalaista bruttotuloa laskettaessa 85 000,00
Laskennallinen vero 56 187,62
Veronalainen bruttopalkka (85 000,00 + 56 187,62) 141 187,62
Vero, jonka työnantaja maksaa työntekijän puolesta verovuonna 56 187,62
Työntekijän lopullinen vero verovuotta seuraavana vuonna (määräytyy verotusta toimitettaessa) 56 187,62
Työntekijälle tuleva jäännösvero (määräytyy verotusta toimitettaessa) 0,00

Lukujen syöttäminen laskuriin

Merkitse luvut laskuriin euroina korkeintaan kahden desimaalin tarkkuudella ja erota sentit pilkulla.
Esimerkiksi 1 000 euroa ja 25 senttiä: merkitse 1000,25.

Infomerkistä saat lisäohjeita

Jos et ole varma, mitä kenttään pitäisi merkitä, saat ohjeita painamalla kentän edessä olevaa infomerkkiä (i). Ohjeet avautuvat erilliseen ikkunaan.

Jos laskuri ei avaudu

Jos laskuri ei avaudu sivulla olevien linkkien kautta, tarkista selaimesi internetasetukset. Tarkista, että suojausasetuksista kohdasta ”Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen” (englanniksi ”Navigate sub-frames across different domains”) on valittuna kohta ”Ota käyttöön” (englanniksi ”Enable”).

Bruttopalkkalaskuri