Lisävarusteiden arvo (€)

Kirjoita kenttään käytössäsi olleen auton lisävarusteiden arvo. Tavanomaisia talvipyöriä ja autopuhelinta ei oteta huomioon autoedun arvostuksessa, joten niitä ei ilmoiteta myöskään lisävarusteena.

Voit antaa arvon kahden desimaalin tarkkuudella. Käytä desimaalierottimena joko pilkkua tai pistettä ja halutessasi tuhaterottimena välilyöntiä.

Esim 2200,00.

Laskenta huomioi lisävarusteiden arvon siltä osin kuin se ylittää 850 € ja lisää sen auton hankintahintaan.

Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.

Jos luontoisetuautosi työsi vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, ilmoita sen auton lisävarusteiden arvo, joka on ollut käytössäsi suurimman osan ajasta.