Autoedun verotusarvolaskuri

Autoetulaskuri
Mihin laskuria voi käyttää?

Tällä autoetulaskurilla voit laskea työnantajalta yksityiskäyttöä varten Suomessa saadun henkilö- tai pakettiauton verotusarvon. Laskennan lopputulokseen ei vaikuta kumpi kulkuneuvotyyppi on kyseessä. Edun laskennan perusteena on kullekin verovuodelle annettu Verohallinnon päätös luontoisetujen laskentaperusteista.

Laskurilla voidaan laskea vapaan autoedun ja auton käyttöedun palkaksi luettava verotusarvo kuukaudessa tai vuodessa.

Mihin laskuria ei voi käyttää?

Laskuria ei voi suoraan käyttää täyssähköauton autoedun verotusarvon laskentaan. Vapaa autoetu: käyttökustannusten osuudesta tulee vähentää 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö. Käyttöetu: työntekijä maksaa auton käyttövoimakulut tai lataussähköstä luontoisedun verotusarvon tai korvauksen.

Laskuria ei voi käyttää esimerkiksi luontoisetuna saadun kuorma-auton tai moottoripyörän verotusarvon laskemiseen, koska niistä ei määrätä luontoisetupäätöksessä erikseen. Luontoisetupäätöksessä mainitsemattomiin etuihin sovelletaan edun käypää arvoa.

Laskuria ei voi käyttää myöskään muulta kuin työnantajalta saadun edun verotusarvon laskemiseen, koska luontoisetupäätöstä sovelletaan vain palkansaajan saamiin luontoisetuihin.

Laskuria ei voi käyttää ennen vuotta 2008 ensimmäistä kertaa käyttöönotettuihin autoihin, jotka saadaan luontoisetuna ulkomailla. Näille autoille luontoisetupäätöksessä on oma kaavamainen arvonsa, joka ei riipu auton uushankintahinnasta.

Edun arvon laskemiseksi tarvittavat tiedot

Autoedun arvon määrittämiseksi tiedossa tulee olla

  • onko kyseessä vapaa autoetu vai auton käyttöetu;
  • auton rekisteriotteeseen merkitty ensimmäinen käyttöönottopäivä;
  • kyseisen käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollut auton suositushinta - tai, jos auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön vuonna 2015 tai myöhemmin, kyseisen uuden auton ostopäivänä voimassa ollut suositushinta ja jos ostopäivän mukainen suositushinta ei ole tiedossa, käyttöönottopäivän mukainen suositushinta - sekä
  • mahdollisten lisävarusteiden arvo

Jos auton käytöstä pidetään luontoisetupäätöksessä tarkoitettua ajopäiväkirjaa, voidaan edun arvo laskea myös ajettujen yksityisajojen kilometrimäärän perusteella. Tätä varten tiedossa on oltava ajettujen yksityisajojen määrä. Vuoden aikana on kuitenkin käytettävä samaa laskutapaa.

Edun arvo muodostuu auton hintaan perustuvasta pääasiallisesti laskennallisista kiinteistä kustannuksista muodostuvasta perusarvosta ja sen lisäksi laskettavasta yksityisajojen määrään perustuvasta kaavamaisesta tai kilometrikohtaisesta käyttökustannusten arvosta. Edun perusarvo voidaan tietyissä tapauksissa alentaa 80 prosenttiin. Perusarvon alentaminen soveltuu vain tilanteisiin, joissa auto vaihtuu työn vuoksi useita kertoja kuukaudessa tai jos työajoja on yli 30 000 km vuodessa.

Lukujen syöttäminen laskuriin

Merkitse luvut kenttiin euroina korkeintaan kahdella desimaalilla ja erota sentit pilkulla.

Esim.
15 700 euroa ja 50 senttiä: merkitse 15700,50
40 000 euroa: merkitse 40000,00 tai 40000

Info-ikkunat

Jos et ole varma, mitä kenttään pitäisi merkitä, saat ohjeita painamalla kentän edessä olevaa info-merkkiä.
Ohjeet avautuvat erilliseen ikkunaan.

Jos laskuri ei avaudu

Jos laskuri ei avaudu sivulla olevien linkkien kautta, tarkista selaimesi Internet-asetukset.
Suojausasetusten "Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen" (englanniksi Navigate sub-frames across different domains) -optio tulisi olla asennossa "Ota käyttöön" (engl. Enable).

Lisätietoja

Verohallinnon ohje: Luontoisedut verotuksessa

Päätös vv. 2006
Päätös vv. 2007
Päätös vv. 2008
Päätös vv. 2009
Päätös vv. 2010
Päätös vv. 2011
Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Verohallinnon päätös vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Autoetulaskuri