Räknare för beskattningsvärdet av en bil

Föregående sida
Naturaförmånens värde Info
Bilförmånens typ Info
Året då bilen togs i bruk Info  
Rekommenderat pris (€) Info  
Värdet av extra utrustning (€) Info  
 

Om du vill beräkna bilförmånens värde baserat på kilometrar, komplettera de nedanstående kilometeruppgifterna om privatkörningarna. Observera att om du använder kilometerbaserade värden, behöver du ha en kördagbok eller annan tillförlitlig utredning av de körda kilometrarna (Skatteförvaltningens beslut om naturaförmånernas beräkningsgrunder 17 §, 24 §).

Privatkörningarna (km) Info  
Mera om beräkningen av bilförmån i naturaförmånsanvisningen och i naturaförmånsbesluten för de olika åren:
Naturaförmåner i beskattningen
Naturaförmånsbeslut för 2008
Naturaförmånsbeslut för 2009
Naturaförmånsbeslut för 2010
Naturaförmånsbeslut för 2011
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2012
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2013
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2014
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2015
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2016
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2017
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2019

I specialfall kan det vara nödvändigt att beräkna även ett dagligt beskattningsvärde. Du kan beräkna det med räknaren som du kan öppna under följande länk.

Räknare för dagligt beskattningsvärde